Gói thầu xây dựng tuyến đường 48m đoạn từ Yên Vinh đến đường 36 Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
Gói thầu: Toàn bộ phần xây dựng công trình và mua sắm, lắp đặt thiết bị (bao gồm các hạng mục khác phục vụ thi công)

Dự án: Xây dựng tuyến đường 48m đoạn từ Yên Vinh đến đường 36 Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh

Địa điểm: Huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Mê Linh

Nhà thầu: Liên danh Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Mê Linh – Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO)

Tổng giá trị hợp đồng: trên 300 tỷ đồng

Ngày khởi công: 18/12/2022

Thời gian thực hiện: 789 ngày

 

3859 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]