Đảng ủy HANDICO tổ chức tập huấn cài đặt và sử dụng phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”

(HANDICO) – Ngày 23/5/2023, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai cài đặt và ứng dụng phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” cho gần 100 đại biểu là Bí thư, Phó bí thư, các đồng chí cán bộ văn phòng đảng ủy cơ sở của 37 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. 
Phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” là phần mềm chuyên biệt được thực hiện trong mạng diện rộng của Đảng nhằm từng bước xây dựng môi trường làm việc trong công tác xây dựng Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng từ Tổng công ty tới cấp ủy cơ sở. Đồng thời phối hợp với phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” để triển khai các nhiệm vụ, thông tin tới chi bộ và đến từng đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty; ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành, triển khai nhiệm vụ của ban tổ chức cấp ủy và cấp ủy cơ sở. Việc áp dụng góp phần nâng cao chất lượng tham mưu của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện cải cách hành chính, giảm thiểu giấy tờ, giảm thời gian đi lại giữa các đơn vị; là kênh thông tin, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống; hướng tới thực hiện số hóa các tài liệu, hồ sơ của đảng viên với độ an toàn bảo mật cao nhất.
 
Đồng chí Phan Thanh Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cho biết: Sau khi triển khai tập huấn và ứng dụng phầm mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, đến nay, toàn Đảng bộ Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành việc cài đặt và đăng ký tài khoản thành công đối với toàn bộ đảng viên đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Đảng ủy Tổng công ty đã thành lập Ban Biên tập tin bài “Sổ tay đảng viên điện tử”, ban hành quy định, quy chế làm việc của Ban Biên tập tin, bài đăng tải thông tin lên phần mềm. Đối với phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, sau hội nghị này, việc triển khai cài đặt và ứng dụng sẽ tiếp tục được thực hiện rộng khắp trong toàn Đảng bộ Tổng công ty, dự kiến hoàn thành trong quý II/2023.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” đảm bảo đúng tiến độ. Bên cạnh đó, quan tâm làm tốt việc quản lý, quản trị và ứng dụng triệt để chức năng của các phần mềm đồng thời với việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin khác trong thực hiện nhiệm vụ hằng ngày, đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật, hoàn chỉnh và khớp với thực tế. Đảng ủy Tổng công ty sẽ định kỳ tổng hợp, kiểm tra, đánh giá kết quả sử dụng ứng dụng, sử dụng phầm mềm trong hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên của đơn vị.
 
Tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Kiên - Chuyên viên Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội đã trực tiếp hướng dẫn việc cài đặt, vận hành và sử dụng phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”
 
 
 
Việc thực hiện đồng bộ hai phần mềm trên góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng điều hành số, điều hành điện tử của Đảng bộ Tổng công ty.

1178 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]