ĐẢNG BỘ HANDICO: CHUẨN BỊ CHU ĐÁO, NGHIÊM TÚC CHO ĐẠI HỘI CÁC CHI, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY

(HANDICO) - Để chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội là Đảng bộ cấp trên cơ sở (trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội), hiện có 38 chi, đảng bộ cơ sở và 1.434 đảng viên. 
 


 
Từ tháng 10/2019, Đảng bộ Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch số 51-KH/ĐU-TCT về tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đại hội đảng viên cấp cơ sở (kể cả chi bộ cơ sở) bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đảng viên các chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 31/3/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đảng bộ Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Phát triển đô thị Hà Nội được lựa chọn tiến hành đại hội điểm vào quý I/2020.


Đồng chí Trương Hải Long – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty quán triệt Kế hoạch tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 19
 
Đồng thời, Đảng ủy Tổng công ty đã thành lập các Tiểu ban (Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức phục vụ và các Tổ giúp việc các tiểu ban) để chuẩn bị tổ chức đại hội và các Tổ công tác giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty để theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc. Phân công Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo các công tác và các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội đảm bảo mục đích, tiến độ, yêu cầu theo kế hoạch.

Tiếp đó, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch của Đảng ủy Tổng công ty triển khai thực hiện tổ chức đại hội đến toàn thể cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Từ đó, tiếp tục triển khai quán triệt sâu rộng trong các chi, đảng bộ cơ sở nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng; nghiêm túc xây dựng kế hoạch đại hội đảng bộ, chi bộ mình.


 
Để kịp thời phổ biến, truyền tải các chủ trương, đường lối, nguyên tắc, quy định, quy chế của Đảng trong công tác nhân sự và chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan đến tổ chức đại hội, Đảng bộ Tổng công ty tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đồng chí Phan Thanh Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phổ biến, quán triệt các nội dung trong Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Bám sát các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về đại hội đảng các cấp, Đảng ủy Tổng công ty đã kịp thời ban hành các văn bản để hướng dẫn triển khai tới từng chi, đảng bộ cơ sở. Đến nay, một số chi, đảng bộ sơ cở đã hoàn thành công tác quy hoạch và rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ quản lý lãnh đạo; phần lớn các chi, đảng bộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty đang nỗ lực triển khai các công tác chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, bài bản, đúng nguyên tắc nhằm tổ chức đại hội đảm bảo thành công, trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Bên cạnh việc chuẩn bị tổ chức đại hội, Tổng công ty và các đơn vị thành viên phát động các đợt thi đua sôi nổi, sâu rộng trong toàn Tổng công ty để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V.

364 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]