Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn

Chủ đầu tư:  Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
Địa điểm xây dựng: Xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

  • Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ; tăng hiệu quả sử dụng đất; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp; góp phần phát triển kinh tế xã hội huyện Sóc Sơn.
  • Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp trên diện tích 61,275 ha theo đúng tiêu chuẩn quy định hiện hành, phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được UBND Thành phố phê duyệt; đảm bảo cung cấp các dịch vụ chủ yếu cho hoạt động của các xí nghiệp công nghiệp. Việc sắp xếp các xí nghiệp công nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch và bố trí gọn từng khu vực.
  • Tổng mức đầu tư: 370.980.545 đồng
  • Thời gian đầu tư: 2009 - 2013

302493 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]