ĐẢNG BỘ HANDICO: Học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị TW10 (khóa XII) và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư

(HANDICO) - Ngày 25/7/2019, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư cho tập thể cán bộ chủ chốt Tổng công ty.

Với tinh thần khẩn trương, ngay sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 151-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tới các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.
 

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Hải Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các công việc để tổ chức thành công Đại hội từ cấp cơ sở đến cấp Tổng công ty; Rà soát, kiện toàn nhân sự cấp ủy, nhân sự UBKT đảm bảo đủ, đúng quy trình để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; Rà soát danh sách đảng viên, đôn đốc, hoàn thiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đối với các đồng chí đảng viên đã chuyển công tác, nghỉ hưu theo quy định; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phát triển đảng viên mới, rà soát các chỉ tiêu đã hoàn thành, chưa hoàn thành trong suốt nhiệm kỳ và có các giải pháp quyết liệt để thực hiện thành công các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 các chi, đảng bộ đã đề ra.
 

Đồng chí Trương Hải Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị
 
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty cũng đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ tại các công ty cổ phần có vốn nhà nước không chi phối đặc biệt quan tâm, phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc rà soát, lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng, độ tuổi, tiêu chuẩn, thực hiện công tác nhân sự đúng quy trình, quy định của Đảng.

Sau Hội nghị này, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty cũng sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện tại đơn vị, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, theo tinh thần đổi mới với hình thức phổ biến đa dạng, phù hợp…

950 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]