HANDICO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2019

(HANDICO) - Ngày 27/12/2019, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2019 của Tổng công ty gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã làm rõ trách nhiệm và kết quả thực hiện: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Tổng công ty trong năm 2019 và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng…
 
Trong năm 2019, Tổng công ty đã chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức triển khai đạt kết quả tích cực nhiều mặt công tác như: Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt; triển khai nghiêm túc, kịp thời việc nghiên cứu, học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình công tác của Thành ủy. Hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Công tác đầu tư phát triển, đổi mới tái cơ cấu lại doanh nghiệp được triển khai tích cực. Việc làm, thu nhập, đời sống vật chất tinh thần của người lao động được chăm lo và liên tục được cải thiện. Quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội.
 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố Hà Nội ghi nhận việc nghiêm túc, thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác đánh giá, kiểm điểm cuối năm của Tổng công ty; biểu dương, đánh giá cao các kết quả mà Tổng công ty đạt được trong năm 2019, trong đó điểm nhấn là Tổng công ty tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổng công ty và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu hội nghị cần nghiêm túc đánh giá, dành thời gian trao đổi, thảo luận về các hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2019. Qua đó đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp để nâng cao chất lượng các mặt công tác trong thời gian tới. Đặc biệt năm 2020 là năm cuối thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020, là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng công ty cần tập trung chỉ đạo, thực hiện thành công đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội, phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể lãnh đạo Tổng công ty để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Sau phần kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, hội nghị lần lượt kiểm điểm đối với các cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí trong tập thể lãnh đạo quản lý của Tổng công ty. Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm của tập thể, tự kiểm điểm của cá nhân, hội nghị đã thẳng thắn thảo luận, góp ý những ưu điểm đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty trong thời gian tới.
 

494 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]