Năng lực

I. NHÂN LỰC :

Tổng số CBCNV: Trên 22 ngàn người.
Trong đó: Trên đại học: 500 người
               Đại học: 6.000 người
               Cao đẳng: 3.000 người
               Công nhân kỹ thuật: 12.000 người
              
II. TÀI CHÍNH:
Vốn điều lệ: 1.900 tỷ đồng

III. THIẾT BỊ MÁY MÓC CHÍNH 

 

TT Tên thiết bị máy móc Đơn vị Số lượng  
Thuộc sở hữu

 
A. Phương tiện vận chuyển ngang:      
1. Xe ô tô tải > 5 tấn.

Cái

50 TCT và Liên doanh
2 Xe ô tô tải < 5 tấn Cái 15 TCT và Liên doanh
B. Phương tiện vận chuyển lên cao      
1 Cẩu tháp Cái 30 TCT và Liên doanh
2 Cẩu tháp leo tầng Cái 02 TCT
3 Cần phân phối bê tông Cái 02 TCT
4 Sàn nâng Cái 10 TCT và Liên doanh
5 Cẩu bánh lốp, xích Cái 19 TCT và Liên doanh
6 Máy vận thăng lồng Cái 50 TCT và Liên doanh
7 Xe nâng hàng Cái 50 TCT và Liên doanh
C Thiết bị thi công thuỷ      
1 Tầu hút cát, bùn Cái 1 TCT và Liên doanh
2 Máy thuỷ neo phao Cái 1 TCT và Liên doanh
D Thiết bị thi công đường      
1 Máy lu tĩnh Cái 9 TCT và Liên doanh
2 Ô tô tưới đường Cái 18 TCT và Liên doanh
3 Máy rải bê tông apphan Cái 8 TCT và Liên doanh
4 Máy rải cấp phối đá dăm Cái 10 TCT và Liên doanh
5 Lu bánh lốp Cái 14 TCT và Liên doanh
6 Lu rung Cái 15 TCT và Liên doanh
E Máy thi công nền, cọc, móng      
1 Máy xúc lật Cái 9 TCT và Liên doanh
2 Máy ủi Cái 16 TCT và Liên doanh
3 Máy xúc đào Cái 60 TCT và Liên doanh
4 Máy khoan cọc nhồi

Cái

06 TCT và Liên doanh
5 Máy ép cọc Cái 21 TCT và Liên doanh
6 Búa đóng cọc 5T Cái 05 TCT và Liên doanh
F Sản xuất bê tông      
1 Trạm trộn bê tông Cái 12 TCT và Liên doanh
2 Máy trộn bê tông Cái 226 TCT
3 Xe vận chuyển bê tông Cái 37 TCT và Liên doanh
4 Xe bơm bê tông tĩnh Cái 18 TCT và Liên doanh
5 Cần bơm bê tông Cái 17 TCT và Liên doanh
G Trang thiết bị thông dụng      
1 Máy trộn vữa Cái 120 TCT
 2 Máy nén khí Cái 40 TCT
3 Máy ren ống nước Cái 57 TCT
4 Máy phát điện Cái 40 TCT
5 Các loại đầm Cái 218 TCT
6 Máy bơm nước Cái 53 TCT
7 Máy cắt gỗ Cái 17 TCT
8 Palăng xích Cái 39 TCT
9 Máy khoan bê tông, đá Cái 51 TCT
10 Máy cắt đột liên hợp Cái 14 TCT
11 Mắt cắt sắt Cái 77 TCT
12 Máy uốn sắt Cái 98 TCT
13 Máy mài Cái 28 TCT
14 Máy tời Cái 64 TCT
15 Máy Trắc đạc Cái 86 TCT
16 Máy hàn hơi điện Cái 78 TCT
17 Máy hàn 1 pha và 3 pha Cái 123 TCT
18 Máy bào cuốn gỗ Cái 20 TCT
19 Máy tiện Cái 15 TCT
20 Sàn công tác Cái 125 TCT
21 Ván khuôn thép m2 4.753 TCT
22 Máy san tự hành Cái 22 TCT
23 Dàn giáo, cây chống thép Bộ 3.727 TCT
24 Côppa tôn m2 141.796 TCT
25 Côppa thép cột m2 32.080 TCT
         
 

 

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]