THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA HANDICO SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

(HANDICO) - Thực hiện Văn bản số 1912/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội tại Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội; Hợp đồng Dịch vụ tư vấn tổ chức bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội số 0205.02/2019/TV-HĐTV HANDICO-ABS ngày 02/5/2019; ngày 12/6/2019, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình đã tổ chức thành công buổi đấu giá. HANDICO xin thông báo kết quả như sau:

165 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]