THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN DO HANDICO SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

(HANDICO) - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội công bố kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần do Tổng công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Phát triển nhà Hà Nội (CT45).

610 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]