THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 27

(HANDICO) - Thực hiện Văn bản số 1712/UBND-KT ngày 20/4/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm chào bán phần vốn đầu tư của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27; Hợp đồng Dịch vụ tư vấn tổ chức bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27 số 04/TV-HĐTV HANDICO-ABS ngày 02/5/2018. Ngày 17/7/2018, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình đã tổ chức thành công buổi đấu giá 303.600 cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27. HANDICO xin thông báo kết quả như sau:

1250 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về ...  [Xem thêm]