NÂNG CAO NĂNG LỰC TRONG LĨNH VỰC THI CÔNG XÂY LẮP GIAI ĐOẠN 2021-2025

(HANDICO) – Tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 về: Nâng cao năng lực thi công xây lắp của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.


Đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn ứng dụng công nghệ mới trình bày tham luận tại Đại hội
 
Từ cuối năm 2019 đến nay, do diễn biến rất phức tạp của đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu, đã ảnh hưởng tới tình hình kinh tế thế giới nói chung, trong đó có nền kinh tế nước ta nói riêng, trong những năm vừa qua kinh tế nước ta đã có những khởi sắc, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn rủi ro, nên đã ảnh hưởng rất lớn đến các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, trong đó có ngành xây dựng. Trước những thách thức và sự cạnh tranh hết sức khốc liệt của nền kinh tế thị trường, để “Nâng cao năng lực trong lĩnh vực thi công xây lắp giai đoạn 2021-2025” chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu HANDICO đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp xây dựng trong và ngoài nước trong quá trình hội nhập và phát triển, việc quan tâm thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực đầu tư xây lắp theo hướng hiện đại là một vấn đề rất cần thiết và quan trọng của Tổng công ty nói chung cũng như của các đơn vị thành viên trong Tổng công ty nói riêng.

I. Nhận định đánh giá thị trường thi công xây lắp trong giai đoạn 2020 - 2025 ngành xây dựng sẽ tiếp tục phát triển khả quan dựa trên nền tảng sau:
1. Chính phủ tập trung thúc đẩy đầu tư công, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị phù hợp với xu hướng đô thị tiện nghi - xanh - thông minh và thân thiện với môi trường thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng đô thị.
2. Kinh tế trong nước ổn định và phát triển bền vững
- Tốc độ đô thị hóa được cải thiện và kỳ vọng tăng trưởng mạnh.
- Thị trường bất động sản phục hồi tích cực.
- Thu hút dòng vốn FDI trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và công nghiệp được kỳ vọng tăng trưởng nhờ tác động từ các hiệp định thương mại

II. Giải pháp nâng cao năng lực trong lĩnh vực thi công xây lắp để theo kịp với sự phát triển của ngành Xây dựng trong giai đoạn 2021-2025.
Theo tôi, chúng ta cần phải tập trung:
- Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến.
- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực.
- Đầu tư máy móc, trang thiết bị.
- Thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ thiên tai và bảo vệ môi trường.

1. Về công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến.
Ngày 20/9/2014 Tổng công ty đã ra Quyết định số: 1180/QĐ-TCT về việc thành lập Ban nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ của Tổng công ty để nghiên cứu, đề xuất ứng dụng, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ trong lĩnh vực: Tư vấn thiết kế, Xây dựng công trình; Sản xuất vật liệu xây dựng; Sử dụng vật liệu xây dựng mới, thiết bị xây dựng tiên tiến, hiện đại; Đề xuất áp dụng các giải pháp quản lý…, nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, giảm giá thành sản phẩm…đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật, đó là quyết định đúng đắn và kịp thời nên chúng ta cần:
- Phát huy vai trò hoạt động của Ban nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ của Tổng công ty vào công tác thực hiện việc hiện đại hóa, chuyên môn hóa trong công tác xây lắp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, triển khai thực hiện dự án đầu tư và thi công xây lắp.
- Mở rộng mô hình Ban nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ tại các Đơn vị thành viên trong Tổng công ty.
- Phối kết hợp giữa các Đơn vị thành viên và Tổng công ty về nghiên cứu, ứng dụng Khoa học Công nghệ và thực hiện việc hiện đại hóa, chuyên môn hóa trong công tác xây lắp.

2. Về công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực:
Lao động là yếu tố đầu tiên, cần thiết trong quá trình sản xuất, nguồn lao động là nhân tố quyết định việc sử dụng, phát triển các nguồn lực còn lại, nguồn lao động chất lượng cao là nhân tố cơ bản quyết định đến chất lượng và giá thành của sản phẩm. Chính vì vậy, để có một công trình đảm bảo kỹ mỹ thuật, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế, đảm bảo tuyệt đối về An toàn lao động và Vệ sinh môi trường, chúng ta cần phải có trang thiết bị thi công đồng bộ, cùng với đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động lành nghề. Tuy nhiên hiện nay đội ngũ cán bộ công nhân của nhà thầu tăng về số lượng nhưng chất lượng chưa đáp ứng, còn thiếu cán bộ giỏi có kinh nghiệm, đặc biệt thiếu đốc công giỏi, thiếu thợ đầu đàn, nhiều đơn vị sử dụng công nhân chưa qua đào tạo, công nhân thời vụ, việc tổ chức hướng dẫn, huấn luyện công nhân còn sơ sài, việc đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân còn nhiều hạn chế, do vậy chúng ta cần tập trung vào những nhiệm vụ sau:
+ Về công tác tuyển chọn.
Chúng ta cần phải tuyển chọn một lực lượng nhân lực hoàn chỉnh từ Cán bộ quản lý đến Cán bộ kỹ thuật thi công tại hiện trường, từ công nhân vận hành trang thiết bị máy móc đến công nhân lành nghề các loại và lao động phổ thông đơn thuần, tất cả đều được đào tạo chuyên nghiệp hoá, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ vững về tay nghề để đáp ứng được nhu cầu xây lắp hiện nay, song song với công tác tuyển dụng nhân lực, chúng ta cũng cần xây dựng chính sách và chế độ đãi ngộ đối với người lao động một cách hợp lý nhằm động viên, quan tâm, tạo thu nhập và cơ hội thăng tiến để người lao động toàn tâm, toàn ý phấn đấu vì sự phát triển của Doanh nghiệp.
 + Về công tác đào tạo.
- Tổng công ty đã có Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng, Nhà trường sẽ là nơi đào tạo và cung cấp cho các Đơn vị thành viên trong và ngoài Tổng công ty những công nhân có tay nghề cao, đa dạng về ngành nghề, phù hợp với lĩnh vực xây dựng để đáp ứng tình trạng thiếu thợ như hiện nay của thị trường xây lắp. Nếu chúng ta đầu tư có chiều sâu về lĩnh vực này, sẽ tạo điều kiện cho Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững, đồng thời mang lại lợi ích cho cả Nhà trường và các đơn vị có nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, đối với nghề nào mà Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng chưa có chức năng đào tạo, thì chúng ta sẽ gửi đi đào tạo tại các trường khác để đáp ứng với nhu cầu sử dụng lao động của Doanh nghiệp.
- Song song với việc đào tạo công nhân có tay nghề cao, chúng ta cần tập trung đào tạo lại để có Chỉ huy trưởng giỏi, cán bộ kỹ thuật và đốc công vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, tạo thành một bộ máy đồng bộ, sẵn sàng đáp ứng mọi công việc được giao.

3. Công tác đầu tư máy móc thiết bị:
a. Thiết bị của Tổng công ty.
Hiện nay, Tổng công ty đã đầu tư một số trang thiết bị máy móc, tuy nhiên hiện có một số thiết bị, máy móc do mua sắm từ lâu và đã sử dụng nhiều lần nên năng suất và hiệu quả sử dụng thấp, vì vậy chúng ta cần tập trung nghiên cứu, ứng dụng Khoa học kỹ thuật, đưa máy móc, phương tiện, kỹ thuật hiện đại thay thế các thiết bị đã lạc hậu. Ví dụ sử dụng các thiết bị mới như: côp pha nhôm, hệ thống tổ hợp giáo xoay (Ringlock), các thiết bị trượt lõi, khoan ống, khiên đào, kích đẩy, các thiết bị cho sản xuất vật liệu mới...
b. Sự liên kết, phối hợp giữa Tổng công ty và các Đơn vị thành viên.
Đối với các đơn vị thành viên trong Tổng công ty, mỗi đơn vị cũng đều có đầu tư những thiết bị máy móc nhất định nhưng hầu hết chưa có đơn vị nào có đầy đủ thiết bị máy móc để phục vụ thi công hoàn chỉnh một công trình lớn, vì vậy việc cung cấp thông tin về thiết bị của các đơn vị thành viên trong TCT để các đơn vị có thể nắm bắt, hỗ trợ và huy động khi có nhu cầu sử dụng, mặt khác lại xây dựng được mối quan hệ cộng đồng giữa các Công ty thành viên trong Tổng công ty. Đặc biệt TCT phải đóng vai trò chủ đạo là đầu mối của các công việc và điều tiết sản xuất, giới thiệu và phối hợp giữa các đơn vị làm sao để các thiết bị liên tục được vận hành phát huy hết công suất, tránh để tình trạng thiết bị không được khai thác, để tồn đọng lâu ngày gây lãng phí, hỏng hóc…, sự phối hợp để khai thác máy móc thiết bị của các đơn vị thành viên vừa đảm bảo công việc được thường xuyên, vừa nâng cao thương hiệu và vị thế của Tổng công ty trên thị trường xây dựng.

4. Công tác An toàn lao động Phòng chống cháy nổ và Vệ sinh môi trường:
Đặc thù của ngành xây dựng là nguy cơ mất an toàn cho người lao động và nguy cơ cháy nổ luôn luôn tiềm ẩn và xảy ra bất cứ lúc nào nếu như chúng ta lơ là và không có biện pháp phòng tránh hữu hiệu, chính vì vậy trước khi triển khai thi công công trình chúng ta phải phối hợp với các đơn vị có chức năng để thực hiện.
- Quan trắc môi trường lao động tại công trường.
- Phổ biến, huấn luyện về ATLĐ cho cán bộ và công nhân.
- Phổ biến, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, cứu nạn, cứu hộ cho Cán bộ và công nhân.
- Đầu tư trang thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.
- Chăm sóc sức khoẻ, đời sống và vật chất tinh thần cho người lao động.
- Chăm lo đến công tác khám sức khỏe định kỳ cho công nhân.
- Chú trọng đến công tác phòng chống cháy nổ, thiên tai.
- Thường xuyên đầu tư mua sắm, cấp phát trang thiết bị BHLĐ cho công nhân…

 

407 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]