17/08/2021 21:24
(HANDICO) – Chung tay cùng người lao động vượt qua đại dịch Covid-19, Công đoàn Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đã trao 352...
31/07/2021 00:00
(HANDICO) – Thực hiện Công văn số 3102/STC-TCDN ngày 25/5/2021 của Sở Tài chính Hà Nội về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND...
30/06/2021 00:00
(HANDICO) – Thực hiện Công văn số 3102/STC-TCDN ngày 25/5/2021 của Sở Tài chính Hà Nội về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND...
20/06/2021 18:44
(HANDICO) - Tối 19/6/2021, tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố...
31/05/2021 00:00
(HANDICO) – Thực hiện Công văn số 6560/UBND-KT ngày 14/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố...
27/05/2021 20:52
(HANDICO) - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) chỉ đạo Công ty mẹ và các...

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]