15/07/2023 00:00
(HANDICO) – Ngày 14/7/2023, Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) khóa V, nhiệm kỳ 2023-2038 đã tổ chức Hội...
13/07/2023 20:05
(HANDICO) – Ngày 12/7/2023, Công đoàn Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đã tổ chức Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ...
30/06/2023 00:00
(HANDICO) – Thực hiện Công văn số 3102/STC-TCDN ngày 25/5/2021 của Sở tài chính Hà Nội về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND...
30/05/2023 00:00
(HANDICO) - Thực hiện Công văn số 3102/STC-TCDN ngày 25/5/2021 của Sở tài chính Hà Nội về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố...
26/05/2023 00:00
(HANDICO) – Thực hiện Công văn số 3102/STC-TCDN ngày 25/5/2021 của Sở tài chính Hà Nội về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND...
24/05/2023 00:00
(HANDICO) – Ngày 23/5/2023, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai cài đặt và ứng dụng phần mềm “Điều...

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]